Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ułęż

Skład Komisji

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Andrzej Ryszard Wojtaś Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 1
Zbigniew Janusz Iwon Stanowisko:Przewodniczacy Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 2
Zdzisław Kulikowski Stanowisko:Z-ca Przewodniczącego Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 3
Kazimierz Makuch Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 4
Jacek Marek Uzdowski Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81)866 70 28
Email:
194 5
Zbigniew Janusz Iwon Stanowisko:Przewodniczacy Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 6
Zdzisław Kulikowski Stanowisko:Z-ca Przewodniczącego Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 7
Józef Chadaj Stanowisko:członek Komisji
Email:
195 8
Jacek Grzegorz Czaplicki Stanowisko:członek Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 9
Marian Wojtachnio Stanowisko:członek Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 10
Edyta Iwona Kopacz Stanowisko:Przewodnicząca Komisji
Email:
519 11
Zbigniew Jan Goluch Stanowisko:Z-ca Przewodniczącej Komicji
519 12
Katarzyna Banach Stanowisko:Członek Komisji
519 13
Aldona Łukasiak Stanowisko:Członek Komisji
519 14
Sebastian Sęk Stanowisko:Członek Komisji
519 15
Paweł Wojtaś Stanowisko:Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
873 16
Adrian Kapusta Stanowisko:Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Telefon:818667028
Email:
873 17
Michał Marcin Kulik Stanowisko:Członek
Telefon:818667028
Email:
873 18
Piotr Naczas Stanowisko:Członek
Telefon:818667028
Email:
873 19
Grzegorz Mariusz Stachnio Stanowisko:Członek
Telefon:818667028
Email:
873 20