Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ułęż

Skład Komisji

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Jacek Grzegorz Czaplicki Stanowisko:Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 1
Elżbieta Szewczyk Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 2
Lucyna Bożena Strąk Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 3
Jadwiga Janina Makuch Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 4
Stanisław Marian Drózd Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 5
Jacek Grzegorz Czaplicki Stanowisko:Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 6
Zbigniew Janusz Iwon Stanowisko:Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 7
Edyta Iwona Kopacz Stanowisko:członek Komisji
Email:
195 8
Elżbieta Kosek Stanowisko:członek Komisji
Email:
195 9
Weronika Helena Machul Stanowisko:członek Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 10
Paweł Wojtaś Stanowisko:Przewodniczący Komisji
519 11
Józef Chadaj Stanowisko:Z-ca Przewodniczącego Komicji
Email:
519 12
Karol Brodowski Stanowisko:Członek Komisji
519 13
Urszula Katarzyna Kuźlik Stanowisko:Członek Komisji
519 14
Wiesław Ziemianek Stanowisko:członek
519 15
Adrian Kapusta Stanowisko:Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Telefon:818667028
Email:
873 16
Przemysław Paweł Parzyszek Stanowisko:Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Telefon:818667028
Email:
873 17
Marlena Brodowska Stanowisko:Członek
Telefon:818667028
Email:
873 18
Weronika Helena Machul Stanowisko:Członek
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
873 19
Elżbieta Teresa Wojtachnio Stanowisko:Członek
Telefon:818667028
Email:
873 20