Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ułęż

Skład Rady Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Stanisław Ryszard Szczepański Stanowisko:Przewodniczący Rady
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
Obowiązki:

Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady, a w szczególności:

- ustala porządek obrad sesji Rady zwołuje sesje Rady -przewodniczy obradom  

-sprawuje policję sesyjną

- kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady

- zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał

- podpisuje uchwały Rady

- czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

-Członkostwo w Komisji Budżetu i Finansów

0 1
Marian Wojtachnio Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
Obowiązki:

-Zastępowanie Przewodniczącego Rady w czasie jego nieobecności

- Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finasów

194 2
Jacek Grzegorz Czaplicki Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 3
Teresa Gorzkowska Stanowisko:Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
Obowiązki:

Przewodniczenie Komisji Budżetu i Finansów. Zakres działania Komisji przedstawiony jest w rubryce \"Komisja Budżetu i Finansów\". Członkostwo w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

194 4
Elżbieta Szewczyk Stanowisko:Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
Obowiązki:

Przewodniczenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Zakres działania Komisji przedstawiony jest w rubryce \"Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych\". Członkostwo w Komisji Rewizyjnej.

194 5
Andrzej Ryszard Wojtaś Stanowisko:Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
Obowiązki:

Przewodniczenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Zakres działania Komisji przedstawiony jest w rubryce Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

194 6
Zbigniew Janusz Iwon Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 7
Lucyna Bożena Strąk Stanowisko:Radna Rady Gminy
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 8
Zdzisław Kulikowski Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 9
Grażyna Walasek Stanowisko:Radna Rady Gminy
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 10
Jadwiga Janina Makuch Stanowisko:Radna Rady Gminy
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
Godziny przyjęć:

pokój nr. 10


Obowiązki:

radna z okręgu wyborczego Nr 5 - Sobieszyn

Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

194 11
Kazimierz Makuch Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 12
Jacek Marek Uzdowski Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:(0-81)866 70 28
Email:
194 13
Stanisław Marian Drózd Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
Godziny przyjęć:

pokój nr. 10


Obowiązki:

radny z okręgu Nr 3 - Białki Dolne, Białki Górne

Kierowanie pracą Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w czasie nieobecności Przewodniczącego. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej.

194 14
Weronika Helena Machul Stanowisko:Radna Rady Gminy
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 15
Stanisław Ryszard Szczepański Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 16
Marian Wojtachnio Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
Obowiązki:

-Zastępowanie Przewodniczącego Rady w czasie jego nieobecności

- Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finasów

195 17
Józef Chadaj Stanowisko:Radny Rady Gminy
Email:
195 18
Jacek Grzegorz Czaplicki Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 19
Zbigniew Janusz Iwon Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 20
Lucyna Bożena Strąk Stanowisko:Radna Rady Gminy
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 21
Edyta Iwona Kopacz Stanowisko:Radna Rady Gminy
Email:
195 22
Elżbieta Kosek Stanowisko:Radna Rady Gminy
Email:
195 23
Zdzisław Kulikowski Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 25
Weronika Helena Machul Stanowisko:Radna Rady Gminy
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 26
Wojciech Naczas Stanowisko:Radny Rady Gminy
Email:
195 27
Andrzej Sokołowski Stanowisko:Radny Rady Gminy
Email:
195 28
Jacek Marek Uzdowski Stanowisko:Radny Rady Gminy
Telefon:(0-81)866 70 28
Email:
195 29
Grażyna Walasek Stanowisko:Radna Rady Gminy
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 30
Paweł Wojtaś Stanowisko:Radny Rady Gminy
195 32
Stanisław Ryszard Szczepański Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
519 33
Marian Wojtachnio Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
519 34
Katarzyna Banach Stanowisko:Radna Rady Gminy
519 35
Karol Brodowski Stanowisko:Radny Rady Gminy
519 36
Józef Chadaj Stanowisko:Radny Rady Gminy
Email:
519 37
Zbigniew Jan Goluch Stanowisko:Radny Rady Gminy
519 38
Jerzy Grudka Stanowisko:Radny Rady Gminy
519 39
Edyta Iwona Kopacz Stanowisko:Radna Rady Gminy
Email:
519 40
Urszula Katarzyna Kuźlik Stanowisko:Radna Rady Gminy
519 41
Marta Anna Leszko Stanowisko:Radna Rady Gminy
519 42
Aldona Łukasiak Stanowisko:Radna Rady Gminy
519 43
Sebastian Sęk Stanowisko:Radny Rady Gminy
519 44
Lucyna Bożena Strąk Stanowisko:Radna Rady Gminy
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
519 45
Paweł Wojtaś Stanowisko:Radny Rady Gminy
519 46
Wiesław Ziemianek Stanowisko:Radny Rady Gminy
519 47
Jacek Czesław Beczek Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy
Telefon:609129328
Email:
873 48
Edyta Iwona Kopacz Stanowisko:Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Email:
873 49
Magdalena Bielecka Stanowisko:Radna
Telefon:818667028
Email:
873 50
Marlena Brodowska Stanowisko:Radna
Telefon:818667028
Email:
873 51
Adrian Kapusta Stanowisko:Radny
Telefon:818667028
Email:
873 52
Michał Marcin Kulik Stanowisko:Radny
Telefon:818667028
Email:
873 53
Weronika Helena Machul Stanowisko:Radna
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
873 54
Piotr Naczas Stanowisko:Radny
Telefon:818667028
Email:
873 55
Przemysław Paweł Parzyszek Stanowisko:Radny
Telefon:818667028
Email:
873 56
Grzegorz Mariusz Stachnio Stanowisko:Radny
Telefon:818667028
Email:
873 57
Lucyna Bożena Strąk Stanowisko:Radna
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
873 58
Stanisław Ryszard Szczepański Stanowisko:Radny
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
873 59
Elżbieta Teresa Wojtachnio Stanowisko:Radna
Telefon:818667028
Email:
873 60
Paweł Wojtaś Stanowisko:Radny
873 61
Jagoda Zdrojewska Stanowisko:Radna
Telefon:818667028
Email:
873 62