Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ułęż

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Rejestr zamówień publicznych powyżej 130 tys. PLN 148
20.03%
Rejestr zamówień publicznych poniżej 130 tys. PLN 47
6.36%
Informacje podstawowe 41
5.55%
Podstawowy 35
4.74%
Aktualności 28
3.79%
Sesje Rady 25
3.38%
Zarządzenia 23
3.11%
Sołectwa 18
2.44%
Informacja publiczna 15
2.03%
Uchwały Rady Gminy 11
1.49%
Przetarg nieograniczony 11
1.49%
Negocjacje z ogłoszeniem 11
1.49%
Partnerstwo innowacyjne 11
1.49%
Przetarg ograniczony 10
1.35%
Negocjacje bez ogłoszenia 9
1.22%
Jednostki organizacyjne 9
1.22%
Sprzedaż majątku 9
1.22%
Budżet i uchwały okołobudżetowe 9
1.22%
Partnerstwo innowacyjne 9
1.22%
Zagospodarowanie przestrzenne 8
1.08%
Dialog konkurencyjny 6
0.81%
Sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni 6
0.81%
Plan zamówień publicznych 5
0.68%
Strategie 4
0.54%
Pracownicy Urzędu Gminy 4
0.54%
Skład Komisji 4
0.54%
Skład Komisji 4
0.54%
Historia zmian 4
0.54%
Podatki i opłaty 4
0.54%
RODO 4
0.54%
Kompetencje 4
0.54%
Lokalny Program Rewitalizacji 3
0.41%
Oferty pracy 3
0.41%
Przebudowa drogi gminnej Nr 103050L w miejscowości Korzeniów na odcinku od km 0+003,50 do km 2+382,80 3
0.41%
Skład Komisji 3
0.41%
Skarbnik Gminy 3
0.41%
Program gospodarki niskoemisyjnej 3
0.41%
Skład Komisji 3
0.41%
Skład Komisji 3
0.41%
Statut Gminy Ułęż 3
0.41%
Obwieszczenia Wójta Gminy 3
0.41%
Zastępca Wójta Gminy 3
0.41%
Sprawozdania finansowe 3
0.41%
Sekretarz Gminy 3
0.41%
Kierownicy gminnych jednostek oraganizacyjnych 3
0.41%
Organizacje pozarządowe 3
0.41%
Mienie 3
0.41%
Opinie 3
0.41%
Plan pracy 2
0.27%
Sprawozdania 2
0.27%
Terminy posiedzeń 2
0.27%
Protokoły 2
0.27%
Skład Komisji 2
0.27%
Sprawozdania 2
0.27%
Petycje 2
0.27%
Opinie 2
0.27%
Opinie 2
0.27%
Statystyka odwiedzin 2
0.27%
Wójt 2
0.27%
Terminy posiedzeń 2
0.27%
Projekt zagospodarowania terenu budynku wielofunkcyjnego, budynku gastronomicznego oraz budynku portierni z toaletami ogólnodostępnymi wraz z przyległym terenem rekreacyjnym, infrastrukturą towarzyszącą oraz instalacją gazową 2
0.27%
Dyżury radnych 2
0.27%
Podstawy Prawne 2
0.27%
Redakcja biuletynu 2
0.27%
Mapa serwisu 2
0.27%
Protokoły 2
0.27%
Sprawozdania 2
0.27%
Zamówienie z wolnej ręki 2
0.27%
Plan pracy 2
0.27%
Rada Gminy 2
0.27%
Sprawozdania 2
0.27%
Rejestry,ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy 2
0.27%
Zagospodarowanie przestrzenne 2020 2
0.27%
Debaty 2
0.27%
DANE INSTYTUCJI 2
0.27%
Budowa farmy fotowoltaicznej "Lotnisko" o mocy do 120MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 2
0.27%
Regulaminy 2
0.27%
Program integracji społecznej 2
0.27%
Protokoły 2
0.27%
Skład Rady Gminy 2
0.27%
Pomoc publiczna 2
0.27%
Koordynator ds. dostępności 2
0.27%
Skład Komisji 2
0.27%
Obwieszczenia 2020 2
0.27%
Protokoły 2
0.27%
Opinie 2
0.27%
Kompetencje 2
0.27%
Zawiadomienia 2
0.27%
Plan pracy 2
0.27%
Opinie 2
0.27%
Sprawozdania 2
0.27%
Plan pracy 2
0.27%
Terminy posiedzeń 2
0.27%
Oferty inwestycyjne 2
0.27%
Protokoły 2
0.27%
Wybory lata poprzednie 2
0.27%
Rejest Działalności Reguowanej 2
0.27%
Sprawozdania 2
0.27%
Plan pracy 2
0.27%
Wójt Gminy 2
0.27%
Sprawozdania 2
0.27%
Protokoły 2
0.27%
Plan pracy Rady Gminy Ułęż 2
0.27%
Urząd gminy 1
0.14%
Informacje o biuletynie 1
0.14%
Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Kolonia Miłosze 1
0.14%
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1
0.14%
Opinie 1
0.14%
Protokoły 1
0.14%
Komisja Budżetu i Finansów 1
0.14%
Zastępca Wójta 1
0.14%
Prawo miejscowe 1
0.14%
Nieodpłatne porady prawne 1
0.14%
Negocjacje bez ogłoszenia 1
0.14%
Zamówienie z wolnej ręki 1
0.14%
2020 Wybory Prezydenta RP 1
0.14%
Wybory 1
0.14%
Inne dokumenty 1
0.14%
Terminy posiedzeń 1
0.14%
Opinie 1
0.14%
Komunikaty 1
0.14%
Konsultacje 1
0.14%
Gospodarka odpadami komunalnymi 1
0.14%
Plan pracy 1
0.14%
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 1
0.14%
Słownik skrótów 1
0.14%
Ocena oddziaływania na środowisko 1
0.14%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1
0.14%
Akty prawa miejscowego 1
0.14%
Terminy posiedzeń 1
0.14%
Budowia elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w miejscowości Sobieszyn 1
0.14%
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1
0.14%
Plan pracy 1
0.14%
ARCHIWUM 1
0.14%
Komunikaty GCZK 1
0.14%
Raporty o stanie gminy 1
0.14%
Jednostki organizacyjne 1
0.14%
Ogłoszenia 1
0.14%
Radni 1
0.14%
Terminy posiedzeń 1
0.14%
Oświadczenia majątkowe 1
0.14%
Komisja Rewizyjna 1
0.14%
Komisje i zespoły doraźne 1
0.14%
Terminy posiedzeń 1
0.14%
Zamówienia publiczne 1
0.14%