Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ułęż

Radni

Szczegółowe wyszukiwanie
Radni
Oświadczenie majątkowe za 2021r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący rady
Oświadczenie majątkowe za 2020r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Radni
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radna
Radni
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Radni
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny
Radni
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Radni
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny
Radni
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Radni
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny
Radni
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny
Radni
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny
Radni
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Radni
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie Majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Radni
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radna
Radni
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny
Radni
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna
Na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radna