Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ułęż

Kierownicy gminnych jednostek oraganizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
na koniec pełnienia funkcji
Stanowisko pracownika - p.o. Kierownik ZAPOiK
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik Zakładu Komunalnego
Oświadczenie za rok - 2018
Stanowisko pracownika - Kierownik ZK
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Oświadczenie na zakończenie pełnienia funkcji
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor ZSO w Sobieszynie
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Złożone na dzień objęcia stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor GBP
Złożone na koniec pełnienia funkcji
Stanowisko pracownika - p.o. Kierownik ZAPOiK
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik USC w Ułężu, Dyrektor GBP w Ułężu
Oświadczenie na początek objęcia funkcji
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik USC w Ułężu, Dyrektor GBP w Ułężu
Oświadczenie za rok - 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor GBP
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik CUW w Ułężu
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik CUW w Ułężu
Oświadczenie za rok - 2018
Stanowisko pracownika - Kierownik CUW
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS Ułęż do 30.06.2019r.
Oświadczenie za rok - 2018
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - P.O. Dyrektora ZSO w Sobieszynie
Uzupełnienie oświadczenia za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora ZSO w Sobieszynie
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora ZSO w Sobieszynie
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Oświadczenie na zakończenie pełnienia funkcji
Stanowisko pracownika - Dyrektora ZSO w Sobieszynie
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektora ZSO w Sobieszynie
Oświadczenie za rok - 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor ZSo w Sobieszynie
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS Ułęż
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie za rok - 2018
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS Ułęż
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Oświadczenie na koniec pełnienia funkcji
Stanowisko pracownika - Dyrektor ZSO w Sobieszynie
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor PSP w Białkach Dolnych
Oświadczenie za rok - 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych
Oświadczenie za rok - 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor Sp w Białkach Dolnych