Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ułęż

Skład Komisji

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Elżbieta Szewczyk Stanowisko:Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 1
Lucyna Bożena Strąk Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 2
Grażyna Walasek Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 3
Jadwiga Janina Makuch Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 4
Weronika Helena Machul Stanowisko:Przewodnicząca Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 5
Weronika Helena Machul Stanowisko:Przewodnicząca Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 6
Zdzisław Kulikowski Stanowisko:Z-ca Przewodniczącej Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 7
Andrzej Sokołowski Stanowisko:członek Komisji
Email:
195 8
Lucyna Bożena Strąk Stanowisko:członek Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 9
Stanisław Ryszard Szczepański Stanowisko:członek Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 10
Urszula Katarzyna Kuźlik Stanowisko:Przewodnicząca Komisji
519 11
Zbigniew Jan Goluch Stanowisko:Z-ca Przewodniczącej Komicji
519 12
Józef Chadaj Stanowisko:Członek Komisji
Email:
519 13
Lucyna Bożena Strąk Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
519 14
Marian Wojtachnio Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
519 15
Jagoda Zdrojewska Stanowisko:Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Telefon:818667028
Email:
873 16
Magdalena Bielecka Stanowisko:Wicerzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Telefon:818667028
Email:
873 17
Przemysław Paweł Parzyszek Stanowisko:Członek
Telefon:818667028
Email:
873 18
Lucyna Bożena Strąk Stanowisko:Członek
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
873 19
Elżbieta Teresa Wojtachnio Stanowisko:Członek
Telefon:818667028
Email:
873 20