Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ułęż

Zastępca Wójta Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Robert Gagoś Stanowisko:Zastępca Wójta
Telefon:818667028
Email:
Obowiązki:
  • podejmowanie  czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta;
  • koordynacja  pracami związanymi z opracowaniem wieloletnich programów inwestycyjnych ;
  • koordynacja i nadzór nad pracami remontowo-budowlanymi i zakupem środków trwałych oraz pozyskaniem środków zewnętrznych;
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad zadaniami dotyczącymi inwestycji
    i zamówień publicznych;
  • nadzorowanie wykonywania wieloletnich planów inwestycyjnych i programów gospodarczych;
  • nadzór nad pozyskiwaniem środków europejskich i krajowych funduszy pomocowych;
  • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
873 1