Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ułęż

Skład Komisji

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Jacek Grzegorz Czaplicki Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 1
Teresa Gorzkowska Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 2
Andrzej Ryszard Wojtaś Stanowisko:Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 3
Grażyna Walasek Stanowisko:Z-ca Przewodniczącego Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 4
Stanisław Marian Drózd Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
194 5
Edyta Iwona Kopacz Stanowisko:Przewodnicząca Komisji
Email:
195 7
Grażyna Walasek Stanowisko:Z-ca Przewodniczącego Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 8
Jacek Marek Uzdowski Stanowisko:członek Komisji
Telefon:(0-81)866 70 28
Email:
195 9
Stanisław Ryszard Szczepański Stanowisko:członek Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
195 10
Paweł Wojtaś Stanowisko:Członek Komisji
195 11
Aldona Łukasiak Stanowisko:Przewodnicząca Komisji
519 12
Sebastian Sęk Stanowisko:Z-ca Przewodniczącej Komicji
519 13
Urszula Katarzyna Kuźlik Stanowisko:Członek Komisji
519 14
Stanisław Ryszard Szczepański Stanowisko:Członek Komisji
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
519 15
Paweł Wojtaś Stanowisko:Członek Komisji
519 16
Piotr Naczas Stanowisko:Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Telefon:818667028
Email:
873 17
Stanisław Ryszard Szczepański Stanowisko:Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Telefon:(0-81) 866 70 28
Email:
873 18
Grzegorz Mariusz Stachnio Stanowisko:Członek
Telefon:818667028
Email:
873 19
Paweł Wojtaś Stanowisko:Członek
873 20
Jagoda Zdrojewska Stanowisko:Członek
Telefon:818667028
Email:
873 21